نيكي يرتفع 1.61% في بداية التعامل بطوكيو بواسطة رويترز

0
25

[]
=0}}, }; ]]> 70) { // result.suspScore > 70 console.log(“fraud: ” + JSON.stringify(result)); } else { console.log(“clean: ” + JSON.stringify(result)); } } }, mode: “rt”, timeout: 4000, }) } else { // user or bot already tagged by protected media (used for second load only) if(protectedMediaCookie > 70) { window.fraud = 1; } } ]]> { let gptScript = document.createElement( ‘script’ ); gptScript.onload = function () { console.log(‘gpt loaded’); }; gptScript.async = true; gptScript.src = ‘https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js’; document.head.appendChild(gptScript); } if( window.isGDPR ){ const consentSetInterval = setInterval(() => { if( typeof window.__tcfapi !== ‘undefined’ ) { clearInterval(consentSetInterval); window.__tcfapi( ‘addEventListener’, 2, function( tcData,listenerSuccess ) { if(listenerSuccess) { if( tcData && (tcData.eventStatus === ‘tcloaded’ || tcData.eventStatus === ‘useractioncomplete’) ) { var hasDeviceStorageAndAccessConsent = tcData.purpose.consents[1] || false; // Google Requires Consent for Purpose 1 if (hasDeviceStorageAndAccessConsent) { // GLOBAL VENDOR LIST – https://iabeurope.eu/vendor-list-tcf-v2-0/ // CHECK FOR GOOGLE ADVERTISING PRODUCTS CONSENT. (IAB Vendor ID 755) var hasGoogleAdvertisingProductsConsent = tcData.vendor.consents[755] || false; // Check if the user gave Google Advertising Products consent (iab vendor 755) if(hasGoogleAdvertisingProductsConsent) { console.log(“gpt loaded gdpr-ccpa”) loadGpt(); } } } } }) } }, 50); } else { loadGpt(); } var allKeyValue = {“Section”:”content”,”Sub_Section”:””,”Charts_Page”:”no”,”Page_URL”:”/news/stock-market-news/article-2170043″,”Domain”:”sa.investing.com”,”smd”:”e0d5720cd56c2b41ffc2ff0a9b834797-1627349254″,”protected_media”:”0″,”udid”:”e0d5720cd56c2b41ffc2ff0a9b834797″,”edition_id”:”3″,”newsID”:”2170043″,”Traffic_Type”:”OG”,”User_type”:”Not_Logged_in”,”prebid_page”:”0″}; var googletagGA = window.helpers.getCookie(‘_ga’); if (googletagGA) { allKeyValue.CID = googletagGA.substr(6); } // todo: change the screen width logic and move it from here to separate task var screenWidthForAds= screen.width || 1366, screenWidthValue, adBreakPoints = [1336,1440,1920]; if (screenWidthForAds = adBreakPoints[0] && screenWidthForAds adBreakPoints[1]) { screenWidthValue = ‘big’ } allKeyValue.screen_width = screenWidthValue; ]]>نيكي يرتفع 1.61% في بداية التعامل بطوكيو بواسطة رويترز<![CDATA[ /* Modernizr 2.0.6 (Custom Build) | MIT & BSD * Build: http://www.modernizr.com/download/#-csstransitions-iepp-cssclasses-testprop-testallprops-domprefixes */ window.Modernizr=function(a,b,c){function A(a,b){var c=a.charAt(0).toUpperCase()+a.substr(1),d=(a+" "+n.join(c+" ")+c).split(" ");return z(d,b)}function z(a,b){for(var d in a)if(k[a[d]]!==c)return b=="pfx"?a[d]:!0;return!1}function y(a,b){return!!~(""+a).indexOf(b)}function x(a,b){return typeof a===b}function w(a,b){return v(prefixes.join(a+";")+(b||""))}function v(a){k.cssText=a}var d="2.0.6",e={},f=!0,g=b.documentElement,h=b.head||b.getElementsByTagName("head")[0],i="modernizr",j=b.createElement(i),k=j.style,l,m=Object.prototype.toString,n="Webkit Moz O ms Khtml".split(" "),o={},p={},q={},r=[],s,t={}.hasOwnProperty,u;!x(t,c)&&!x(t.call,c)?u=function(a,b){return t.call(a,b)}:u=function(a,b){return b in a&&x(a.constructor.prototype[b],c)},o.csstransitions=function(){return A("transitionProperty")};for(var B in o)u(o,B)&&(s=B.toLowerCase(),e[s]=o[B](),r.push((e[s]?"":"no-")+s));v(""),j=l=null,a.attachEvent&&function(){var a=b.createElement("div");a.innerHTML="";return a.childNodes.length!==1}()&&function(a,b){function s(a){var b=-1;while(++b<g)a.createElement(f[b])}a.iepp=a.iepp||{};var d=a.iepp,e=d.html5elements||"abbr|article|aside|audio|canvas|datalist|details|figcaption|figure|footer|header|hgroup|mark|meter|nav|output|progress|section|summary|time|video",f=e.split("|"),g=f.length,h=new RegExp("(^|\s)("+e+")","gi"),i=new RegExp("<(/*)("+e+")","gi"),j=/^s*[{}]s*$/,k=new RegExp("(^|[^\n]*?\s)("+e+")([^\n]*)({[\n\w\W]*?})","gi"),l=b.createDocumentFragment(),m=b.documentElement,n=m.firstChild,o=b.createElement("body"),p=b.createElement("style"),q=/print|all/,r;d.getCSS=function(a,b){if(a+""===c)return"";var e=-1,f=a.length,g,h=[];while(++e<f){g=a[e];if(g.disabled)continue;b=g.media||b,q.test(b)&&h.push(d.getCSS(g.imports,b),g.cssText),b="all"}return h.join("")},d.parseCSS=function(a){var b=[],c;while((c=k.exec(a))!=null)b.push(((j.exec(c[1])?"n":c[1])+c[2]+c[3]).replace(h,"$1.iepp_$2")+c[4]);return b.join("n")},d.writeHTML=function(){var a=-1;r=r||b.body;while(++a<g){var c=b.getElementsByTagName(f[a]),d=c.length,e=-1;while(++e<d)c[e].className.indexOf("iepp_")<0&&(c[e].className+=" iepp_"+f[a])}l.appendChild(r),m.appendChild(o),o.className=r.className,o.id=r.id,o.innerHTML=r.innerHTML.replace(i,"<$1font")},d._beforePrint=function(){p.styleSheet.cssText=d.parseCSS(d.getCSS(b.styleSheets,"all")),d.writeHTML()},d.restoreHTML=function(){o.innerHTML="",m.removeChild(o),m.appendChild(r)},d._afterPrint=function(){d.restoreHTML(),p.styleSheet.cssText=""},s(b),s(l);d.disablePP||(n.insertBefore(p,n.firstChild),p.media="print",p.className="iepp-printshim",a.attachEvent("onbeforeprint",d._beforePrint),a.attachEvent("onafterprint",d._afterPrint))}(a,b),e._version=d,e._domPrefixes=n,e.testProp=function(a){return z([a])},e.testAllProps=A,g.className=g.className.replace(/bno-jsb/,"")+(f?" js "+r.join(" "):"");return e}(this,this.document); window.ie = (function(){var undef,v = 3,div = document.createElement('div'),all = div.getElementsByTagName('i');while (div.innerHTML = '‘,all[0]);return v > 4 ? v : undef;}()); ]]> oldIE = true; explorerEight = true; explorerNine = true; <![CDATA[ window.pubsubDebugData = { dfp:{ iframes:[], scripts:[] }, code:{ scripts:[] } }; function sendPrimisEventToPubSub(params) { $.ajax({ url: "/pubsub/Service/message", type:'POST', data: params }); } function getSekindoParamsFromDFPScript() { var sekindoParams = {}; var iframes = $('body').find('iframe'); for (var i = 0; i < iframes.length; i++) { window.pubsubDebugData.dfp.iframes[i] = iframes[i].id; if(iframes[i].id && (iframes[i].id.indexOf('_video_') !== -1)){ var scripts = iframes[i].contentWindow.document.getElementsByTagName("script"); for (var q = 0; q < scripts.length; q++) { window.pubsubDebugData.dfp.scripts[i] = scripts[q].src; if (scripts[q].src && ( (scripts[q].src.indexOf('https://live.sekindo.com/live/liveView.php') !== -1) || (scripts[q].src.indexOf('https://live.primis.tech/live/liveView.php') !== -1) ) ) { var url = new URL(scripts[q].src); var queryParams = new URLSearchParams(url.search); if(queryParams.get('s') && queryParams.get('vp_template')){ sekindoParams.media_placement_id = queryParams.get('s'); sekindoParams.vp_template = queryParams.get('vp_template'); sekindoParams.delivery_system = 'dfp'; break; } } } } } return sekindoParams; } function getSekindoParamsFromCodeScript() { var params = {}; var scripts = $('body').find('script'); for (var i = 0; i

<![CDATA[ $('.js-floaty-flyer').css('position', $(window).height() Investing.com - البوابة الإقتصادية الرائدة

 

Please try another search

<![CDATA[ var tooltipContainer=']]>’; أسواق الأسهم26 يوليو 2021 ,03:12

 

نيكي يرتفع 1.61% في بداية التعامل بطوكيو© Reuters. رجل يشاهد شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 21 يونيو حزيران 2021. تصوير: كيم كيونج هوون – رويترز

طوكيو (رويترز) – ارتفع القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وصعد نيكي 1.61 في المئة إلى 27990.47 نقطة في حين ارتفع الأوسع نطاقا 1.55 في المئة إلى 1933.90 نقطة.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

مقالات ذات صله

<![CDATA[ $(document).click(function(e){ var currText = $(".js-expanded .js-comment-box").text(); var $cont = $(".js-expanded .commentBoxWrap"); if( $(e.target).parents(".js-expanded .commentBoxWrap ").length < 1 && $(e.target).parents(".commentAttachChart").length <![CDATA[ var flashImageDivId = "2170043"; var commentContentId = '2170043'; var commentImagesPath = 'https://d3-invdn-com.investing.com/comments_images/'; var socialCommentsApplicationsIds = { VK: 6015101 }; //Bind events (function($, window, document, undefined) { var commentTotalComments = true; var commentPrependText = 'التعليقات'; var contentId = commentContentId; var FPcommentsObj = new FPcomments(contentId, commentTotalComments, commentImagesPath, commentPrependText); assignCommentEvents(document, contentId, FPcommentsObj); }(jQuery, window, document)); $(document).ready(function() { var commentTextMax = 1000; var elapsedTimeFormatObj = new elapsedTimeFormat('{"minutes":{"u0645u0646u0630 u062fu0642u064au0642u0629":[1],"u0645u0646u0630 u062fu0642u064au0642u062au064au0646":["2"],"u0645u0646u0630 X u062fu0642u0627u0626u0642":["3-10"],"u0645u0646u0630 X u062fu0642u064au0642u0629":["11-59"]},"hours":{"u0645u0646u0630 u0633u0627u0639u0629":[1],"u0645u0646u0630 u0633u0627u0639u062au064au0646":["2"],"u0645u0646u0630 X u0633u0627u0639u0627u062a":["3-10"],"u0645u0646u0630 X u0633u0627u0639u0629":["11-24"]}}','حالاً'); setInterval( function(){ updateCommentsDates(elapsedTimeFormatObj); }, 30000 ); //30 seconds $('#commentBox_'+commentContentId).keyup(function() { calculateLimit('#commentBox_',commentContentId, commentTextMax); }); avoidEmptyCommentSubmitError(commentContentId); setInterval(function () { if($("#pendingMessage"+commentContentId).is(':visible') && !$('.guidelinesBoxWrapper').is(':visible')){ hideOverlay(); } }, 400); }); if ("" == "1"){ $('.guidelinesBoxWrapper').addClass('firstPending'); showOverlay(); $('#comment-guidelines-container'+commentContentId).show(); $('#agreementBox_'+commentContentId).removeClass( "displayNone" ); $('#guidelinesButton'+commentContentId).unbind( "click" ).bind( "click", function(){ if ($('#guidelinesCheckbox'+commentContentId).attr('checked') == 'checked'){ $('#comment-guidelines-container'+commentContentId).hide(); $('#agreementBox_'+commentContentId).addClass( "displayNone" ); $.ajax({ url: "/comments/Service/addFromTemp", type: "get", data: { action : "addFromTemp", content : commentContentId }, success: function(status){ if(status == 'pending'){ $('#pendingMessage'+commentContentId).removeClass('displayNone'); } else { //TODO implement append just added comment debugger; window.location = '#comments'; window.location.reload(); } hideOverlay(); $('.guidelinesBoxWrapper, .guidelinesBoxWrapperAbove').css('margin-left',''); } }); } }); } if ("" == "1"){ $('#pendingMessage'+commentContentId).removeClass('displayNone'); } //Top Search ——————————————————- var searchChart_2170043; searchChart_2170043 = new FXautoComplete; searchChart_2170043.Element.searchTextInputId = 'searchText_2170043'; searchChart_2170043.Element.resultsInnerContainerId = 'searchTopResults_2170043'; searchChart_2170043.Element.resultsOuterContainerId = 'subContainer2170043'; searchChart_2170043.Element.formElementId = 'combineSearchForm_2170043'; searchChart_2170043.Element.hasTabs = true; searchChart_2170043.Element.tabsContainerId = 'search_tabs_2170043'; searchChart_2170043.Element.tabsType = 'li'; searchChart_2170043.Element.portfolioPairId = 0; searchChart_2170043.Element.searchType = 'portfolio'; searchChart_2170043.Element.tabsDivId = 'searchBoxTabsTopTabs_2170043'; searchChart_2170043.Element.countriesType = 'td'; searchChart_2170043.Element.dynamicVar = '2170043'; searchChart_2170043.Element.url = '/search/service/search?searchType=advinion'; searchChart_2170043.Element.mainResultRowIdPrefix = 'searchRowIdtop_'; searchChart_2170043.Element.tabsPrefix = 'search_box_top_'+ 2170043; searchChart_2170043.Element.countryRowPrefix = 'tdCountry2170043_'; searchChart_2170043.Element.countriesWrapperId = 'countries_wrapper_2170043'; searchChart_2170043.Element.countriesTableId = 'countries_table_2170043'; searchChart_2170043.Element.countriesDefaultText = 'كل الدول'; searchChart_2170043.Element.hiddenNoResultsDefine = 'noResultsDefinesearchTopResults_2170043'; searchChart_2170043.Element.hiddenDocDirectionId = 'doc_directionsearchTopResults_2170043'; searchChart_2170043.setTabsText('[{"id":"search_box_top_2170043All","name":"All","select":true},{"id":"search_box_top_2170043Forex","name":"u0627u0644u0639u0645u0644u0627u062a","select":false},{"id":"search_box_top_2170043Commodities","name":"u0633u0644u0639","select":false},{"id":"search_box_top_2170043Indices","name":"u0645u0624u0634u0631u0627u062a","select":false},{"id":"search_box_top_2170043Stocks","name":"u0627u0633u0647u0645","select":false},{"id":"search_box_top_2170043ETFs","name":"u0627u0644u0635u0646u0627u062fu064au0642","select":false},{"id":"search_box_top_2170043Bonds","name":"u0633u0646u062fu0627u062a","select":false},{"id":"search_box_top_2170043Countries","name":"u0643u0644 u0627u0644u062fu0648u0644","select":false}]'); searchChart_2170043.inputFieldBind( $('#searchText_2170043') ); searchChart_2170043.getSymbol=function(selectedRowObj){ return $('#' + selectedRowObj.attr('id') + ' .second').html(); } $('#'+ searchChart_2170043.Element.formElementId).submit(function() { if(searchChart_2170043.Element.portfolioPairId != 0 && searchChart_2170043.Element.portfolioPairId != undefined){ searchChart_2170043.selectSymbol($('table[advinionSearch] tr[data-pair_id="' +searchChart_2170043.Element.portfolioPairId+ '"]')); $('#searchText_2170043').val($('#searchText_2170043').attr('default')); } return false; }); searchChart_2170043.selectSymbol=function(selectedRowObj){ var pair_id = selectedRowObj.data('pair_id'); var pair_type = selectedRowObj.data('pair_type'); var futures_categories = selectedRowObj.data('futures_categories'); var candles = selectedRowObj.data('candles'); var decimal = selectedRowObj.data('decimal'); var extraData, strSymbolName, strMarket; strSymbolName = strip(searchChart_2170043.getSymbol(selectedRowObj)); switch(pair_type) { case 'currency': if (futures_categories == 'FX'){ extraData = 'indice'; strMarket = futures_categories; }else{ extraData = 'forex'; strMarket = null; strSymbolName = strip($('#' + selectedRowObj.attr('id') + ' .symbolName').html()); } break; case 'Equities': extraData = 'cfds'; strMarket = 2; break; default: extraData = pair_type; strMarket = futures_categories; } extraData += ',3'; var objChart = investing_GetProChartObject('2170043'); objChart.SetExtraData(extraData); objChart.SetDecimalPlaces(decimal); objChart.SetTimeScaleControls(candles, candles); objChart.ChangeTimeFrame("5M"); objChart.ChangeSymbolNoPush(strMarket, pair_id, strSymbolName); $('#chart_title_2170043').html(strSymbolName); $('#chart_title_2170043').data('extraData', extraData); $('#chart_title_2170043').data('strMarket', strMarket); $('#chart_title_2170043').data('decimal', decimal); $('#chart_title_2170043').data('candles', candles); $('#chart_title_2170043').data('pair_id', pair_id); $('#chart_title_2170043').data('strSymbolName', strSymbolName); searchChart_2170043.closeSearchResultBox(); } searchChart_2170043.bindResults=function(rowElement){ var obj = this; $(rowElement) .mousemove(function(){ obj.actionMouseMoveOnRow(rowElement,obj,searchChart_2170043); }) .click(function(){ searchChart_2170043.selectSymbol($(rowElement)); }); } searchChart_2170043.buildSearchResults=function(data){ var obj = this; var resultsHtml = ''; var current_tab = obj.previousTab; obj.changeCurrentTabDisplay.call(obj,current_tab); obj.firstRowId = 0; var symbol = '', tr_data = ''; var counter = 0; if(data['All'][0] !== "Please try another search"){ $.each(data['All'], function(index,item){ if(item !== undefined && (item['tab_ID'].toLowerCase() == current_tab.toLowerCase() || current_tab == 'All')) { symbol = searchChart_2170043.boldSymbol(obj.searchText , item['symbol']); tr_data = ' data-pair_type="' +item['advinion']['pair_type']+ '" data-futures_categories="' +item['advinion']['futures_categories']+ '" data-candles="' +item['advinion']['str_candles']+ '" data-decimal="' +item['advinion']['pair_decimal_last']+ '" '; //check for exact match if((obj.searchText).toLowerCase() === (item['symbol']).toLowerCase() && counter == 0) resultsHtml += '

‘; else if(counter == 0) resultsHtml += ‘

‘; else resultsHtml += ‘‘; counter++; resultsHtml += ‘

‘+symbol+’ ‘+item[‘name’]+”; resultsHtml += ‘ ‘+item[‘pair_type_label’]+”; if(item[‘pair_type’]==’Equities’ || item[‘pair_type’]==’indice’ || item[‘pair_type’]==’etf’ || (item[‘exchange_name_short’])) { resultsHtml += ‘ – ‘+item[‘exchange_name_short’]; } resultsHtml += ”; } }); } if(counter == 0){ resultsHtml = “

Please try another search”; obj.arrowfocus = “tabs”; obj.firstRowId = ‘no_results’; $(‘#’+obj.Element.resultsInnerContainerId).html(resultsHtml); return; } resultsHtml += ”; $(‘#’+obj.Element.resultsInnerContainerId).html(resultsHtml); } ]]>

توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn’t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

المقالات الأكثر شعبية

li’).bind(‘mouseenter’, function() { clearTimeout($(this).data(‘hideTimeout’)); var someelement = this; var timeoutId = setTimeout(function(){ $(‘.subTopMenuTwoColumnContainer’, someelement).show();$(‘.arrow’, someelement).show();$(‘.arrow2’, someelement).show(); }, 120); $(someelement).data(‘showTimeout’, timeoutId); // Bind MouseOut effect to Navigation list nodes }).bind(‘mouseleave’, function() { clearTimeout($(this).data(‘showTimeout’)); var someelement = this; var timeoutId = setTimeout(function(){ $(‘.subTopMenuTwoColumnContainer’, someelement).hide();$(‘.arrow’, someelement).hide();$(‘.arrow2’, someelement).hide(); }, 120); $(someelement).data(‘hideTimeout’, timeoutId); }); // Bind MouseOver effect to Real Time Quotes list nodes $(‘#navRealTime’).bind(‘mouseenter’, function() { clearTimeout($(this).data(‘hideTimeout’)); var someelement = this; var timeoutId = setTimeout(function(){ $(‘.SubmenuNav’, someelement).show(); }, 120); $(someelement).data(‘showTimeout’, timeoutId); // Bind MouseOut effect to Navigation list nodes }).bind(‘mouseleave’, function() { clearTimeout($(this).data(‘showTimeout’)); var someelement = this; var timeoutId = setTimeout(function(){ $(‘.SubmenuNav’, someelement).hide(); }, 120); $(someelement).data(‘hideTimeout’, timeoutId); }); // Bind MouseOver effect to Real Time Quotes list nodes $(‘.navRealTimeSubmenu .row’).bind(‘mouseenter’, function() { clearTimeout($(this).data(‘hideTimeout’)); var someelement = this; var timeoutId = setTimeout(function(){ $(‘.navRealTimeSubMenuContainer’, someelement).show(); }, 120); $(someelement).data(‘showTimeout’, timeoutId); // Bind MouseOut effect to Navigation list nodes }).bind(‘mouseleave’, function() { clearTimeout($(this).data(‘showTimeout’)); var someelement = this; var timeoutId = setTimeout(function(){ $(‘.navRealTimeSubMenuContainer’, someelement).hide(); }, 120); $(someelement).data(‘hideTimeout’, timeoutId); }); } $(‘#navRealTime’).bind(‘click’, function() { clearTimeout($(this).data(‘hideTimeout’)); var someelement = this; var timeoutId = setTimeout(function(){ $(‘.SubmenuNav’, someelement).show(); }, 120); $(someelement).data(‘showTimeout’, timeoutId); }); var _gaq = _gaq || []; //new ga(‘create’, ‘UA-2555300-3’, ‘investing.com’); ga(‘create’, ‘UA-2555300-55’, ‘auto’, {‘name’: ‘allSitesTracker’}); // ALL sites tracker. var prebidPreActive = ”; ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension37’, ( prebidPreActive ? ‘page with prebid’ : ‘page without prebid’)); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension127’, 0); ga(‘require’, ‘displayfeatures’); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension73′,’Web’); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension17’, getCookie(‘_ga’).substr(6)); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension1’, 0); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension49’, ‘e0d5720cd56c2b41ffc2ff0a9b834797-1627349254’); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension58’, ‘1’); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension38’, ‘e0d5720cd56c2b41ffc2ff0a9b834797’); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension95’, ‘3’); ga(‘set’, ‘dimension73′,’Web’); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension106’, ‘No’); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension54’, ‘No’); var myDate = new Date(); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension81’,myDate.getFullYear() + ‘/’ +(‘0’ + (myDate.getMonth()+1)).slice(-2)+ ‘/’ + (‘0’ + (myDate.getDate()+1)).slice(-2) + ‘ ‘+(‘0’ + (myDate.getHours()+1)).slice(-2)+ ‘:’+(‘0’ + (myDate.getMinutes())).slice(-2)+ ‘:’+(‘0’ + (myDate.getSeconds()+1)).slice(-2)); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension47′,’رويترز’); ga(‘send’, ‘pageview’); ga(‘allSitesTracker.set’,’&uid’, 0); jQuery(document).ready(checkAds()); function checkAds(){ function isIE() { var ua = window.navigator.userAgent; var trident = ua.indexOf(‘Trident/’); var edge = ua.indexOf(‘Edge/’); var msie = ua.indexOf(‘MSIE ‘); return Math.max(msie,edge,trident)>0; } var isIE = isIE(); var isChrome = /Chrome/.test(navigator.userAgent) && /Google Inc/.test(navigator.vendor) && !isIE; var isFireFox = /Firefox/.test(navigator.userAgent); var isSafari = /Safari/.test(navigator.userAgent) && /Apple Computer/.test(navigator.vendor); var isOneOfThoseBrowsers = [isIE,isChrome,isFireFox,isSafari].indexOf(true)>-1; var b = 2; //var hasAdsenseBlock = !!$(‘#adsense’).length; //var hasShadowDom = (!!$(“html”)[0].shadowRoot); //var headerIsShown = ($(“.midHeader”).height() > 0 && $(“.midHeader”).css(‘display’) !== ‘none’); if (window.google_ad_status == 1){ var adbBlk = getCookie(‘adbBLk’); if(isOneOfThoseBrowsers && adbBlk>0){ ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension22’, ‘3_Blk_No’); setCookie(‘adbBLk’,3,-1000); } }else{ b = 1; $(‘#TopTextAd’).css(‘display’,’flex’); if(isOneOfThoseBrowsers) { setCookie(‘adbBLk’,3,1000,’/’); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension21’, ‘3_Blk_Yes’); } } $.ajax({ url: “/jp.php?b=”+b+”&k=MzM_ODNjY2o1ZTs1YTM5bzNqMm1kYmY3PWpkNDQxYjs0NDE0ZWMzYjczOmdkb2Y8YDM3PjZoMzc0YjRpZmQzbjMsP3YzImNqNTE7NWExOT0zfDI_ZDxmJj1pZC80c2IqNG0xJGV9M2U3Pzo7&d=1&i=1627349254&e=1556929673&lip=web236.forexpros.com&ti=1627349254”, type: ‘get’, cache: false, type: ‘GET’, dataType: ‘html’, success: function (data) { console.log(‘server jp b1 web236.forexpros.com’); } }); } ga(‘allSitesTracker.set’, ‘dimension35’, ‘outbrain’); ga(‘allSitesTracker.set’, ‘metric12’, ‘1’); ga(‘allSitesTracker.send’, ‘pageview’); ]]><![CDATA[ //disabled is a temporary argument for testing purposes var BoxesEvents = function($,ga,disabled) { var e_stack = []; //each event is pushed to this stack //this objcet links urls to event types var boxes = {"side_central_banks":"centralbanks","webmaster_tools":"wmt","Most_Popular_News":"mostpop","broker_promotions":"sb_promotions","marketMoversBoxWrapper":"sb_marketmovers","QBS_2_inner":"sb_indices","QBS_3_inner":"sb_commodities","QBS_1_inner":"sb_forex","QBS_4_inner":"sb_bonds","TSB_1_inner":"tsb_fx","TSB_2_inner":"tsb_commodities","TSB_3_inner":"tsb_indices","TSB_4_inner":"tsb_stocks"}; var resume_click_event = function(ev) { if (ev['link']==='') {return;} window.location.href = ev['link']; } var register_events = function() { for (var id in boxes) { (function(id){ var _$b = $('#'+id); if (_$b.length

Source investing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

What is 13 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)